Matt of P.Town, Pat, Marc Mamuric and DB – Bar Rebelde

 

Panalangin ko ngayon ay tulad din mula noon/
Marating namin tuktok ng walang butas ang gulong
Advertisements